USAID Wildlife Asia Fact sheet (Vietnamese)

Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) phối hợp cùng Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam á (ASEAN) châu Á hỗ trợ các giải pháp phòng chống tội phạm buôn bán ĐVHD xuyên biên giới thông qua Chương trình Động vật Hoang dã (ĐVHD) châu Á của USAID. Chương trình ĐVHD châu Á của USAID hoạt động với mục tiêu giảm nhu cầu sử dụng các bộ phận và sản phẩm từ ĐVHD; tăng cường năng lực thực thi pháp luật; nâng cao kiến thức luật pháp và các nghiên cứu về luật; cũng như đẩy mạnh hợp tác khu vực nhằm giảm bớt tội phạm buôn bán ĐVHD tại Đông Nam Á và Trung Quốc.

application/pdf FS_USAID Wildlife Asia_Vietnamese_February2019.pdf — 4091 KB