USAID Wildlife Asia Fact Sheet (Thai)

องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) สำนักงานภาคพื้นเอเชีย ทำงานร่วมกับสมาคมประชาชาติ แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) อย่างใกล้ชิดผ่านโครงการ USAID Wildlife Asia เพื่อชี้ให้เห็นว่า การค้าสัตว์ป่าที่ผิด กฎหมายคืออาชญากรรมข้ามชาติ โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ จากสัตว์ป่า พัฒนาทักษะด้านการบังคับใช้กฎหมาย พัฒนานโยบาย ข้อกำหนด หลักกฎหมาย และส่งเสริมความร่วมมือ ระดับภูมิภาคเพื่อลดอาชญากรรมสัตว์ป่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศจีน

application/pdf FS_USAID Wildlife Asia_Thai_February2019.pdf — 221 KB